Flere ældre kommer til at skabe mangel på varme hænder

FOA vurderer, at der i 2026 vil være behov for 635 social- og sundhedsansatte. Foto: Scanpix

Befolkningsfremskrivninger viser, at Viborg Kommune får flere ældre. Det betyder, at der i fremtiden vil mangle personale til at tage sig af dem.

Af Joachim Ploug Hansen

I Danmark bliver vi flere og flere ældre mennesker. Det samme oplever man i Viborg Kommune, hvilket skaber bekymring i Ældre- og Aktivitetsudvalget og Ældrerådet.

Ifølge Viborg Kommunes egen befolkningsfremskrivning fra 2018 forudser man en stigning på 8.799 flere borgere. 6.805 af dem vil være 65 år eller ældre.

Mangel på ’varme hænder’
Formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget Lone Langballe (O) frygter en ringere service til plejekrævende borgere fremover.

”Der bliver mangel på vores personale og medarbejdere. De skal også have en løn, man kan leve af i fremtiden. Og med de vilkår vi byder dem, der tvivler jeg på, om vi har hænder nok i fremtiden,” siger Lone Langballe.

Ifølge FOA’s egne fremskrivninger vil der i 2026 mangle op mod 40.000 social- og sundhedsansatte, hvis udviklingen fortsætter, uden at der gribes ind. I Viborg Kommune estimerer man, at der i 2026 skal tiltrækkes 309 flere social- og sundhedsansatte, hvis der skal tages højde for udviklingen af ældreborgere.

”Jeg tror, at det i fremtiden ikke forventes at ældre per definition får hjælp til alt, men til det, der er behov for. Det bliver ikke som i gamle dage, hvor man boede på et plejehjem og spillede kort og hyggede sig. Der kommer til at mangle hænder frem for økonomi. Det er det største problem,” siger Lone Langballe.

I Viborg Kommune har man været nødt til at reducere antallet af plejecentre og ældreboliger, da der er blevet brugt for mange penge på tomme boliger. Derfor forventer man, at boligmangel ikke bliver et problem i fremtiden. Lige nu er der flere friplejehjem, der er klar til at blive udvidet og et plejehjem i Skals, som står klar til at blive benyttet.

Kilde: Viborg Kommune

Demografiregulering skal tilgodeses i budgetterne
En demografiregulering i budgetterne for ældreområdet er en del af andenbehandlingen, når byrådsmødet løber af stablen i morgen.

Ved en demografiregulering tager man højde for hvad den enkelte borger koster kommunen, og ganger det med det forventede antal af nye borgere. Samtidig forholder man sig også til befolkningens ændrede sundhedstilstand, også kaldet sund aldring.

Lone Langballe håber, at der på byrådsmødet bliver taget højde for problematikken omkring det stigende antal af ældre.

”Hvis vi ikke bliver tilgodeset i vores budgetter ved en form for demografiregulering, så er det fremover både ringere tilbud og ringere service, vi kan give vores plejekrævende borgere,” siger Lone Langballe.