Aktivitetshuset Skriversvej er på benene igen efter rød smiley fra arbejdstilsynet

Aktivitetshuset Skriversvej er et aktivitets- og samværstilbud for voksne med udviklingshæmning. De brugere der kommer i tilbuddet bor ofte i et botilbud, og de kommer dagligt og laver forskellige slags aktiviteter, som at passe dyr, arbejde med træ, lave gymnastik og håndarbejde. Foto: Adobe Stock

Aktivitetshuset for voksne med udviklingshæmning på Skriversvej modtog i marts 2018 en rød smiley og et rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet. I dag har de fået ny leder, og kursen er vendt.

Af: Astrid Lorenzen

Da arbejdstilsynet kom uanmeldt forbi Aktivitetshuset Skriversvej i marts, måtte de give institutionen hele fem påbud. Af de fem påbud handlede nogle om fysiske omgivelser og ventilation, mens to af dem handlede om bedre forflytning af brugerne og om et dårligt arbejdsmiljø på grund af psykiske og fysiske trusler.

Det første påbud lyder på, at institutionen skal forebygge psykisk og fysisk vold i arbejdet. Det grunder i personalets udfordringer med håndteringen af de udadreagerende brugere. Det forklarer afdelingsleder Linda Nørgaard, som blev ansat kort efter arbejdstilsynets besøg.

”I det her fag har vi jo at gøre med borgere, der er udfordrede på forskellige måder. Reaktionen fra arbejdstilsynet handlede om, at medarbejderne ikke var i stand til at håndtere de her situationer med voldeligt reagerende borgere,” siger Linda Nørgaard.

Arbejdstilsynet er en styrke

Når man får fem eller flere påbud af arbejdstilsynet, fører det til et rådgivningspåbud. Det betyder, at virksomheden skal skaffe professionel rådgivning for at løse problemerne. Det gjorde Aktivitetshuset så, og i juni 2018 blev deres arbejdsmiljø vurderet som ’tilfredsstillende’ af et socialfagligt tilsyn.

Linda Nørgaard arbejder stadig på at efterleve anbefalingerne fra tilsynet, og personalet er ved at formulere en voldspolitik. De holder jævnligt personalemøder, hvor de drøfter arbejdet, og laver nu risikovurderinger af brugerne for bedre at kunne vurdere, hvordan de bør håndteres.

Leder for handicap i Socialområdet ved Viborg Kommune, Kim Søgaard, mener, at de jævnlige tilsyn er en positiv ting. Han tager sagen meget alvorligt, og er glad for at det alligevel blev opdaget, før det måske for alvor var gået ud over noget personale.

”Vi er glade for Arbejdstilsynet, og vi bruger dem meget. Vi ser det som en styrke, at de kan komme og hjælpe os, hvis der er noget, vi ikke selv har opdaget,” siger Kim Søgaard.

En rød smiley står inde på arbejdstilsynets hjemmeside et halvt år efter tilsynets vurdering. Det betyder, at smileyen ved Aktivitetshuset Skriversvej netop har forladt hjemmesiden.