Kloakledninger bliver ført under private grunde

Det meste af spildevandsledningen vil være under offentlig vej, men nogle steder vil den blive lagt under privat grund. // Foto: Mikkel Nielsen

Viborg Kommunes beslutning om ændring af kloaksystem ved Koldingvej og de omkringliggende områder, vil påvirke private grundejere. De nye spildevandsledninger vil komme til at gå under nogle private grunde.

Af Mikkel Nielsen

I Viborg Kommune er omstillingen fra fælleskloakker til de mere miljøvenlige separatkloakker i fuld gang. Nu ændres kloakeringen ved området omkring Koldingvej tidligere end planlagt.

Det nye kloaksystem vil skabe en række ændringer. Blandt andet bliver spildevandsledningerne placeret anderledes. Hvor de gamle ledninger var placeret under de offentlige veje, viser planerne for det nye projekt, at nogle af dem nu vil komme til at gå ind under folks private grunde.

Rørene skal nemlig placeres på private områder, hvilket vil betyde, at kommunen skal opgrave jorden. Det kan blive besværligt for grundejerne. 

Der håbes på samarbejde med borgerne

Kai Andersen (SF), som er byrådsmedlem og næstformand i Klima- og Miljøudvalget, ser dog intet problem i sagen.

”Det plejer ikke at være problematisk. Håndtering af spildevand er for det fælles bedste, og vi vil jo gerne passe på miljøet,” siger han.

Han håber, at borgerne vil se projektet som en god ting på trods af potentielt besvær.

Ændringen af kloaksystemet sker tidligere end først forventet, fordi det vil blive gjort samtidig med, at der foregår andet vejarbejde i området. Det nye kloaksystem er blevet valgt, fordi det er mere miljøvenligt end det, der benyttes nu.

I alt vil omkring 129 grunde blive tilsluttet det nye kloaksystem på Koldingvej og rundt i de omkringliggende områder. Planen er, at det nye kloaksystem til sidst skal løbe rundt i hele Viborg.

Omstruktureringen af kloakkerne begynder efter den officielle vedtagelse den 10. oktober. Grundejerne vil have 24 måneder til at tilslutte deres kloakker til kommunens nye spildevandsledninger, og det vil ske for egen regning.