Viborg Kommune forlænger forsøg med delebiler og busser

Forlængelsen af projektet sker inden for de oprindelige budgetter, hvor Trafikstyrelsen støttede med 521.000 kr. Foto: Ritzau Scanpix / Henning Bagger

Forsøgsprojektet, der blev lanceret den 1. maj, forlænges til januar 2019. I Viborg Kommune arbejder man på et muligt frikommuneforsøg, der kan forlænge projektet med to år

Af Joachim Ploug Hansen

Viborg Kommune har valgt at forlænge forsøget med delebiler og busser frem til januar 2019.

Forsøgsprojektet blev første gang sat i værks den 1. maj, og det skulle løbe seks måneder frem. Thorkild Vestergaard, der er tovholder for projektet i Viborg Kommune, vurderer, at der har været problemer med samkørslen og håber på, at flere vil benytte sig af tilbuddet.

”Økonomisk set var det muligt at forlænge forsøget, og vi vil gerne prøve noget mere samkørsel, så flere og flere kan bruge bilerne i fællesskab,” siger han.

Satser på et frikommuneforsøg

Det var ikke muligt for Viborg Kommune at lave en permanent aftale, da en kommune ikke må lovliggøre kollektiv trafik selv. I stedet arbejder man på at etablere et frikommuneforsøg.

”De rygter jeg har hørt i dag er, at der er ved at blive sat gang i et frikommuneforsøg. Hvis det lykkes, så tror jeg, at vi kan lave et frikommuneforsøg, der varer to år,” siger Thorkild Vestergaard.

Et frikommuneforsøg er en del af regeringens samarbejde med kommunerne, der skal afprøve nye måder at effektivisere og afbureaukratisere opgaver på i den offentlige sektor.

Viborg Kommune ved ikke, om de nuværende priser vil forblive det samme, når forlængelsen træder i kraft.

Skal sikre landsbyernes overlevelse

Det er Fjordklyngen, der er et samarbejde mellem seks landsbyer, der har flest transportmidler til rådighed. Det drejer sig om fire biler og én bus. Derudover er der også stillet enten én bil eller én bus til rådighed i landsbyerne Vammen, Hvam, Vridsted og Kjeldberg.

Formålet med projektet er at forbedre infrastrukturen i landsbyerne, hvor der i forvejen var relativt dårlige trafikmuligheder. Samtidig skal det gøre landsbyerne mere attraktive, så man kan sikre dem overlevelse.