Viborg sætter fokus på pårørende til psykisk syge

Orla Annexgaard er er formand for foreningen SIND, som er én af mange foreninger, der ønsker at sætte de pårørende på dagsordenen.

Når flere foreninger med fokus på psykisk sygdom inviterer til Sindets Dag i Viborg, er det med særligt øje for de pårørende. Det er nemlig en vigtig, men svigtet gruppe, mener formanden for SIND Viborg.

Af Johan Hattens Gudmandsen og Lærke Thams Nord Hansen

Sindets Dag har de pårørende på programmet, for de er ofte en overset gruppe, påpeger formanden for foreningen SIND Viborg, som arbejder for at hjælpe psykisk sårbare i byen. På værestedet Fristedet hjælper Orla Annexgaard dagligt mennesker, som er ensomme eller psykisk syge.

”Vi vil gerne sætte fokus på de pårørende til de her mennesker. De spiller en afgørende rolle for psykisk sårbare, og hvis de ikke hjælpes ender de ofte selv med at gå ned med stress eller depression,” siger Orla Annexgaard. Han håber, at dagen kan skabe mere forståelse og tolerance mellem borgerne i Viborg og de psykisk syge og pårørende dertil.

På SIND Viborgs værestedet for psykisk sårbare, Fristedet, er cafeteriet åben for alle, som har lyst til en snak, god mad og godt samvær. Jonna (til venstre) bor alene i Viborg og derfor nyder hun at dele hverdagens måltider med andre på Fristedet.

Hjælp de pårørende, hvis du vil hjælpe de syge

Når man er pårørende, rammes man også af sygdommen. Det mener Lektor på Institut for Folkesundhed Sanne Angel. Hun er enig i, at pårørende er et af de vigtigste steder at sætte ind forhold til psykisk sygdom. Det vil støtte deres mulighed for at støtte den syge og forebygge, at de selv bliver syge.

”At støtte patientens netværk er måske den allerbedste måde, at hjælpe patienten på. De pårørende skal også klare det. Når man giver de pårørende gode rammer at være i, giver man dem også kræfter til at tage sig af deres syge,” forklarer hun.

På Sindets Dag, torsdag, arrangere blandt andet SIND og Bedre Psykiatri Viborg foredrag om, hvordan det er at være pårørende til psykisk syge, giver redskaber til at håndtere hverdagen.

”De pårørende er dem, der er der i hverdagen, som kender personen, og følger med. Derfor skal de rustes til at stå i den svære situation, det er,” siger Orla Annexgaard.

Sanne Angel mener, at de pårørende kan hjælpe lægerne til at forstå hvordan patienten har det.

”De pårørende har et billede af, hvordan det psykisk syge menneske er i sine vante omgivelser. De er en væsentlig kilde til at forstå, hvordan den syge har haft det, og hvordan går det nu,” siger hun.

Pårørende vigtig for bedring

Nanna Caroc, som er pårørende og formand for foreningen Bedre Psykiatri i lokalafdelingen i Viborg, mener ikke, der er fokus nok på pårørende til psykisk syge i Viborg. Hun glæder sig til at deltage i Sindets Dag i morgen.

”Det betyder rigtig meget for mig, at der kommer sådan et arrangement, som det i morgen. Jeg tit er i kontakt med pårørende, som føler, at de ikke bliver set, og at omverdenen ikke forstår, hvor svært det er. Og derfor er det rigtig vigtigt, at få sat fokus på de pårørende,” siger Nanna, som sammenligner de pårørendes situation med en Marathon uden ende.

Men Nanna peger også på de pårørende, som vigtige på de syges vej mod at få det bedre.
“Jeg mener, at pårørende er en uudnyttet ressource i forhold til psykiatrien. Ofte kan man komme rigtig langt gennem et samarbejde mellem den syge, de pårørende og psykiatrien,” siger hun.

Sindets dag blev allerede skudt igang i dag onsdag. Læs artiklen: Cykelløb for psykisk sårbare