Viborg Kommune godkender boligbyggeri i støjbelastet område

Det godkendte boligbyggeri bliver seks etager højt. Foto: Lærke Thams Nord Hansen

På byrådsmødet onsdag blev en lokalplan om et boligbyggeri på seks etager godkendt. Boligerne skal opføres i Viborg Baneby, på trods af at området er støjbelastet, og at det høje byggeri afviger fra den oprindelige kommuneplan.

Af Emma Bjerg

Byrådet i Viborg Kommune har onsdag godkendt en lokalplan, som indebærer et boligbyggeri på op til seks etager i Viborg Baneby. Boligerne kommer altså til at ligge ved den trafikerede ringvej. Støjmålinger viser, at man ikke vil kunne åbne vinduer ud mod Indre Ringvej uden, at støjniveauet kommer over den anbefalede støjgrænse på 58 decibel. Det er et støjniveau, som normalt erklæres uegnet for boliger.

Netop det høje støjniveau var én af årsagerne til, at SF og Enhedslisten valgte at stemme imod forslaget på gårsdagens byrådsmøde.

”Vi synes ikke, at der er nogen grund til at vedtage et forslag, hvor man vil bygge boliger, som man ved bliver støjbelastede,” siger byrådsmedlem Flemming Gundersen (Ø).

På byrådsmødet argumenterede Flemming Gundersen blandt andet med, at man kan blive syg af at bo et sted, hvor støjniveauet overskrider den anbefalede støjgrænse. Han tilføjede derefter, at han nødigt ville bo der selv.

Lovgivningen bliver overholdt
Formanden for teknisk udvalg, Johannes Vesterby (V), fortæller, at det er rigtigt nok, at støjgrænsen bliver overskredet ved facaden ud mod Indre Ringvej.
Men Johannes Vesterby mener, at hvis blot opholdsarealer og nogle vinduer vender væk fra den støjende Indre Ringvej, så kan de overholde grænsen, og byggeriet kan godkendes.

”Det er indviklet, og vi skal selvfølgelig overholde lovgivningen. Men vi skal også have mulighed for at bygge nyt i en by, hvor biltrafikken øges mere og mere,” siger Johannes Vesterby.

Han fortæller også, at de har forsøgt at indrette byggeriet, så det overholder støjgrænsen, så vidt det er muligt. Det har de blandt andet gjort ved at sørge for, at opholdsarealerne udenfor er knap så støjbelastede.

”Selvfølgelig skal folk ikke bo i et støjhelvede, og derfor har planen også været at skabe nogle støjsvage arealer, hvor man kan have et åndehul og ikke føle, at man bor i en storby på samme måde som ved facaden ud mod ringvejen,” siger Johannes Vesterby.