Viborg Kommune stopper investeringer i sort energi

Det kan komme til at koste kommunen penge, når de dropper investeringer i fossile brændstoffer, men de miljømæssige hensyn vægter højere, mener Socialdemokraterne. Foto: Astrid Lorenzen

I Viborg Kommune har byrådet besluttet, at man ikke længere skal investere skattekroner i investeringsforeninger, som har over 5 procent af omsætningen fra fossile brændstoffer. Politikerne er uenige om, hvorvidt tiltaget kommer til at koste kommunen penge.

Af Morten Hermann

Viborg Kommune skal inden for de næste 12 måneder droppe samtlige aktieinvesteringer i virksomheder, hvor mere end 5 procent af omsætningen kommer fra fossile brændstoffer.

Det har Viborg Kommunes byråd enstemmigt besluttet på byrådsmødet d. 10. oktober.

”Alle kender til miljø- og klimaforandringerne, og vi kan og skal gøre noget, selvom det kan være forbundet med øgede udgifter,” siger Birthe Harritz, der sidder i Klima- og Miljøudvalget for Socialdemokratiet.

Uenighed om konsekvenser

Selvom ingen stemte imod forslaget, så er ikke alle helt tilfredse med beslutningen. Peter Juhl fra Konservative mener, at det er en fin idé at tage del i den grønne omstilling, men han er bange for, at det kommer til at kunne mærkes i kommunekassen.

”Jeg kan frygte om omkostningerne ved omlægning af investeringer, og dermed et eventuelt mindre afkast af skatteborgernes penge, kan måle sig med forbedringen af miljøet,” siger han.

At omlægningen af investeringerne skulle føre til et mindre afkast af investeringerne, kan Mads Panny (S) ikke nikke genkendende til.

”Tendensen er, at den grønne omstilling er på vej frem. Det betyder, at det godt kan betale sig at investere i vedvarende energi på længere sigt,” siger han.

En lille del af samlede investeringer

I Viborg Kommune er det kun 3,9 procent af de samlede investeringer, der er aktieinvesteringer i investeringsforeninger. Resten er investeringer i erhvervsobligationer og danske statsobligationer. Derfor er Peter Juhl i tvivl om, hvor vigtigt tiltaget egentligt er.

”Jeg er sikker på, at initiativet er i den bedste mening, men det drejer sig trods alt kun om 3,9 procent af kommunens samlede investeringer, og heraf er næsten halvdelen allerede i investeringsforeninger, der opfylder kravet til, at mindre end 5 procent af omsætningen kommer fra fossile brændstoffer,” siger Peter Juhl.

Selvom det er en lille mængde aktier, det drejer sig om, så fortæller Mads Panny, at det i lige så høj grad handler om at sende et signal om, at den grønne omstilling er noget, man sætter højt på dagsordenen i Viborg Kommune.

De investeringsforeninger, som har under 5 procent af deres omsætning fra fossile brændstoffer, findes på en liste udarbejdet af AnsvarligFremtid.

AnsvarligFremtid er en kampagne, som har til formål at svække fossil-industriens politiske legitimitet ved at få fremtrædende danske institutioner til at trække deres investeringer ud af kul, gas og olie.