Viborg Kommune vil ikke fortsætte det lokale naturråd

Det er fremover kun Grønt Råd, der skal stå for at bevare de grønne områder i Viborg. (Foto: Emilie Luna Bach Rasmussen.)

 

Ved byrådsmødet onsdag aften blev det besluttet, at Viborg Kommune ikke vil fortsætte det lokale naturråd.

Af Jakob Munck Rasmussen

Da byrådet var samlet onsdag aften, meddelte formand for Miljø- og Klimaudvalget, Stine Damborg Hust (C), at udvalget havde besluttet, at det ikke var nødvendigt at fortsætte det lokale naturråd, selvom anbefalingen fra rådet selv lød, at rådet skulle fortsatte.

Begrundelsen lød, at Viborg allerede har Det Grønne Råd, som rådgiver byrådet. Rådets formål er at sikre, at naturen og de grønne områder beskyttes og udvikles.

For langt væk
Repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening i Det Grønne Råd, Kirsten Marie Haugstrup, mener, at et af de store problemer med naturrådet skyldes afstanden.

”Jeg har svært ved at se, hvordan det skal give mening her lokalt, at den repræsentant, der skal arbejde for og med forholdende her i Viborg Kommune, sidder i Skjern til dagligt,” siger hun.

Tættere samarbejde med andre kommuner
Kirsten Marie Haugstrup påpeger også, at Viborg har et tættere samarbejde med nabokommunerne, da det giver mening, når man deler grænse.

Strukturen i naturrådet passer derfor ikke helt, da det ikke giver mening for Viborg Kommune at samarbejde med andre kommuner, som man ikke deler geografiske områder med.

Mange af de samme arbejdsopgaver
Kirsten Marie Haugstrup mener også, at det ville blive et problem at finde ud af, hvem der skulle varetage hvilke opgaver.

”Jeg vil få svært ved at se, hvad man skulle snakke om i naturrådet. Kan man ikke lige så godt tage sagerne op i de Grønne Råd i de respektive kommuner?” siger hun.

Pålagt at oprette et lokalt naturråd
Alle kommuner blev i starten af året pålagt at oprette et lokalt naturråd, der skulle komme med en række anbefalinger til de forskellige kommunalbestyrelser i forbindelse med projektet Grønt Danmarkskort.

Projektet skal ifølge Erhvervsstyrelsens hjemmeside ”sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder.”

Det lokale naturråd bestod ud over Viborg Kommune også af Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner.